Openingstijden zijn aan het laden...

0297-327969

Praktijkinformatie

Op deze pagina gaan we in op de huisregels, facturatie en klachtenregelingen.

Informatie over openingstijden, contactgegevens en onze locatie vindt u op de pagina ‘contact‘.

Inhoudsopgave pagina

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze willen wij u verzoeken onderstaande punten goed door te lezen.

 • Uw persoonlijke gegevens: Bij het eerste bezoek als patiënt aan onze praktijk dient u een geldige verzekeringspas van uw zorgverzekering en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Afspraken: Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder inloopspreekuur. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken dienen telefonisch of aan de balie gemaakt te worden of geannuleerd te worden.
 • Te laat verschijnen op een afspraak: Hierdoor loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs zal moeten worden geannuleerd. Dit als gevolg van het hierdoor ontstane tijdgebrek.
 • Niet nakomen van een afspraak: Wanneer u een afspraak niet na kunt komen bij de tandarts dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via de mail te melden. Bij de mondhygiënist geldt 48 uur. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af dan zal de voor u gereserveerder tijd in rekening gebracht worden. Afspraken bij de tandarts op maandag dienen uiterlijk op vrijdag telefonisch, via de mail of aan de balie geannuleerd te worden. Voor de mondhygiënist geldt donderdag. Wij stellen het op prijs als lange behandelingen eerder geannuleerd worden indien u niet kunt komen.
 • Betaling/behandelingsvoorwaarde: Indien patiënten nog een openstaande nota hebben, zal er pas weer een afspraak ingepland worden op het moment dat het openstaande bedrag voldaan is.
 • Meningsverschil: Wij proberen alle patiënten naar tevredenheid te behandelen, maar mocht u desondanks toch een klacht hebben dan kunt u dit bij de balie aangeven. Wij nodigen u uit om uw klacht te bespreken om toch gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben geprobeerd op te lossen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de KNMT klachtenregeling.
 • Klanttevredenheid: Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balie-assistente en/of de tandarts.
 • Privacyregelement: Informatie van onze patiënten wordt niet aan derden doorgestuurd of openbaar gemaakt zonder uw schriftelijke toestemming en na overleg met uw behandelend tandarts. Alle informatie is strikt vertrouwelijk en blijft binnen het praktijkpand. Een uitzondering betreft informatieverstrekking, noodzakelijk voor medische doeleinden zoals voor een huisarts of specialist.
 • Pijnklachten/spoedgevallen: Wanneer u ’s ochtends voor 10.00uur belt met een pijnklacht/spoedgeval proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag dan kunnen wij dit niet garanderen. Tevens kunnen wij bij spoedgevallen niet altijd rekening houden met uw voorkeur van tijdstip van de afspraak.
 • Voicemail: Indien u ons belt en u krijgt onze voicemailbericht te horen, luistert u deze dan altijd in uw eigen belang geheel en zorgvuldig af. Wij vermelden het nummer van de spoedgevallendienst voor pijnklachten in de avond of in het weekend.
 • Afspraakherinnering: Wij sturen u bij het maken van een afspraak altijd gelijk een bevestiging via de email. Een week van te voren sturen wij u nog een afspraakherinnering via de mail. Dit is een extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt betekent dit niet dat uw afspraak niet door gaat.
 • Uw gegevens up to date: Uw bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijzigingen aan ons worden doorgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw medicatie/gezondheid, uw zorgverzekering maar ook uw (email)adres en telefoonnummer.
 • Begrotingen: Bij behandelingen boven de €150 ontvangt u van ons van te voren een begroting. Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting wordt een patiënt in onze praktijk behandeld.
 • Uw eigendommen: Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Rijsenhout is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 • Roken: Roken in de praktijk of bij de ingang van de praktijk is niet toegestaan. Uitgetrapte sigaretten bij onze ingang stellen wij niet op prijs.

Wij verzoeken u namens het mondzorgteam de bovenstaande regels in acht te nemen.

Facturatie

Indien u geen tandartsverzekering heeft kunt u de factuur direct bij ons in de praktijk voldoen. Dit kan per pin of contant. 

Omdat wij onze tijd liever zoveel mogelijk aan onze patiënten besteden, heeft Tandartspraktijk Rijsenhout de administratie van de patienten met een tandarts verzekering uit handen gegeven. 

Het bedrijf waar we mee samenwerken heet Infomedics. 

Infomedics claimt eerst een deel bij uw verzekering, het resterende bedrag krijgt u per factuur  (in eerste instantie digitaal) van Infomedics. 

Deze dient u binnen de betalingstermijn die op de nota staat dient te betalen. De betalingsverplichting is niet anders dan dat u de nota rechtstreeks van ons zou ontvangen.

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. Denk bijvoorbeeld aan: status van uw betaling controleren, een betalingsregeling treffen of veelgestelde vragen bekijken.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar   

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoed staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Staat er geen vergoeding op de rekening en denkt u dat u daar wel recht op heeft? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wat gebeurt er met uw gegevens

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken delen wij uw gegevens met Infomedics. Dit bedrijf doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Zorg voor de juiste gegevens

Gaat u verhuizen? Geef de adreswijzing dan tijdig door aan onze administratie, uw zorgverzekering en aan Infomedics. Dit voorkomt namelijk onnodige incassokosten.

Voor een correcte afhandeling is het daarnaast belangrijk dat wij beschikken over het polisnummer van uw zorgverzekering en uw burgerservicenummer.

Is uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer veranderd? Geef dit dan ook gelijk aan ons door.

Klachtenregeling

Wij proberen alle patiënten naar tevredenheid te behandelen, maar mocht u desondanks toch een klacht hebben dan kunt u dit bij de balie aangeven. Wij nodigen u uit om uw klacht te bespreken om toch gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben geprobeerd op te lossen dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de KNMT klachtenregeling.

De KNMT adviseert u de volgende 3 stappen te doorlopen betreffende de klachtenregeling:

Stap 1. Ga in gesprek met je tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met je tandarts. Meestal lost dit al veel op. Je kunt aangeven waarover je ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat je een probleem hebt. Je kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is een initiatief van de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met je meedenken hoe je het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer je ontevreden bent.

Neem contact op met tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Stap 3. Klachtbemiddeling

Kom je er alsnog niet uit? Dan kun je een klacht indienen.

Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met je tandarts? Dan kun je een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat je klachtbemiddeling aangevraagd hebt, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel jou als je zorgaanbieder/tandarts op.

Wanneer je klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kun je je klacht laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

De KNMT streeft ernaar je binnen 14 dagen nadere informatie toe te zenden over de procedure van de klachtenregeling.

aanmeldformulier voor klachtenbemiddeling